Ayberk Erkay

Fransız edebiyatı, çağdaş felsefe ve tiyatro kuramları eğitimi aldıktan sonra, bu alanlarda uzmanlaştı. Akademik ve yazınsal çalışmalarını bu alanlarda sürdürdü. Başta Fransızca olmak üzere, farklı Batı dillerinden çok sayıda edebi eseri Türkçeye çevirdi.

Türkçeye kazandırdığı yüzden fazla tiyatro oyunu, çok sayıda düzyazı ve poetik metnin bir kısmı farklı yayınevleri tarafından yayınlandı, oyun çevirilerinden birçoğu profesyonel ve amatör topluluklar tarafından sahneye taşındı. A. Rimbaud, Stendhal, G. Flaubert, S. Mallarmé, G. Apollinaire, T. Tzara, A. Artaud, L. Aragon, L.-F. Céline, B. Vian, A. Camus, G. Perec, B.-M. Koltès, J.-L. Lagarce, E. Bond, S. Kane gibi Batı edebiyatının farklı mecralarında öncülük etmiş, yeni güzergahlar ortaya çıkarmış isimlerden yaptığı çevirilerin yanı sıra kıyıda kalmış metinler üzerine yaptığı araştırmalar, yazınsal çalışmalar ve çevirilerle alana katkıda bulundu, çağdaş birçok ismin tanınmasına vesile oldu.

Yurtiçi ve yurtdışında sanat ve edebiyat odaklı birçok yayına, koleksiyona ve repertuara, araştırmaları, yazıları ve çevirileri ile katkı sağladı, yayın editörü olarak görev yaptı ve farklı yayınevlerinin bünyesinde çeşitli sanat ve edebiyat dizilerinin yönetimini üstlendi. Yine yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere, Batı edebiyatı ve tiyatrosu konulu birçok toplantıda, akademik oturumda ve uluslararası festivalde söz aldı.

Yazınsal çalışmalarını ve akademik faaliyetlerini Batı edebiyatında dramatik ve poetik metinler üzerine yoğunlaştırmakla birlikte, edebi çeviri uğraşına ara vermeden devam etmekte, gölgede kalmış metinlerin izini sürerek bir edebiyat arkeolojisi alanı oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.