MODA SİNEMASI’NDAN, MODA SAHNESİ’NE

Kadıköy’de 40 yıldır varlığını sürdüren Moda Sineması, Kadıköy yakasının en önemli sinema ve kültür merkezlerinden biri olarak İstanbulluların hafızasında yer etmiş bir sanat mekânıydı. 1969 yılında Kafkas Sineması adıyla kurulan sinema salonu 1984 yılından itibaren Moda Sineması olarak yaşamını sürdürmeye başlamış. Kadıköy yakasının kültür ve sanat alanında önemli bir ihtiyacını karşılayan Moda Sineması, konserlerden tiyatroya, sanat söyleşilerinden, film festivaline kadar değişik türden etkinliklere ev sahipliği yapmış. Özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda İstanbul’daki sanat yaşamının önemli mekânlarından biriyken son yıllarda eski konumunu kaybetmiş ve bakıma muhtaç bir hale gelmiştir.

Moda Sineması’nın kültür ve sanat hayatına katkısının devam etmesini isteyen sinemanın sahibi Yalçın Yeğiner ile buluşmamız böyle bir tarihte gerçekleşti. Onlar, salonun sinema yerine kültür merkezi olarak yaşamına devam etmesini istiyorlardı. Biz de 12 arkadaş, bu dönüştürme ve kültür sanat merkezi olarak işletilme işini üstlenmek üzere yola koyulduk.

Moda Sahnesi’nin yaşamına başlaması da bu vesileyle oldu. Tiyatronun ve sinemanın değişik alanlarında çalışmış bu 12 kişi bir araya gelerek Moda Sineması adından da ilham alarak mekânın ve tiyatronun adını Moda Sahnesi koyduk.

15 Ocak’ta başladığımız inşaat işlerini Ekim 2013’te tamamlayarak Moda Sahnesi’ni sanatseverlerin hizmetine açtık. Sinema salonu olarak çalışırken var olan dekorasyon, oturma alanları, elektrik, su, havalandırma sistemine dair her şeyi söküp tahliye etmekle başladık işe. Sonra da kullanacağımız biçime göre inşa süreci başladı. Elektrik, su, klima, havalandırma, yangın sistemi, koltuk alt yapıları, fuaye, kulis vs. kısaca tüm mekânı yeniden yaptık. Sahne ve tiyatro teknik alt yapısını sıfırdan kurduk. Kaliteli bir duyum için akustik alt yapıya özel bir önem verdik. Hülasa nitelikli bir kültür sanat mekânı için tüm olanaklarımızı seferber ettik.

SALONLAR

Moda Sahnesi değişik boyutta ve işlevde 3 salondan oluşuyor. Büyük Salon (tribün ve sahne kullanımına göre değişen) oturarak 233 – 277 arası seyirci, ayakta 800 seyirci alabilen bir kapasiteye sahip. Bu salondaki yapı nerdeyse tamamen modüler olup, tiyatro, konser, dans, gibi sanatın değişik alanlarındaki üretimlerine kendi fiziki koşullarını oluşturarak ev sahipliği yapma olanağı sağlıyor. Stüdyo Sahne, 50 seyirci kapasiteli bir deneme sahnesi işlevi görüyor. Ayrıca çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler, seminerler yine burada gerçekleştiriliyor. 50 kişilik sinema salonu ise seyircinin bağımsız filmler izleyeceği, birtakım özel sinema etkinliklerine katılacağı bir işleve sahip.

MODA SAHNESİ’NDE NELER OLUYOR?

Moda Sahnesi’nin ana etkinlik kanallarından biri Moda Sahnesi’nin kendi ürettiği oyunlardır. Klasik ya da modern nitelikli oyunlarla seyirciyi buluşturmak ana hedeflerimizden biridir.

Büyük oyunlarının yanı sıra Moda Sahnesi, çocuk izleyiciler için de çocuk tiyatrosu çalışmalarını başlatmıştır.

Ayrıca konuk tiyatrolar, müzik grupları, dans grupları ve çeşitli sahne sanatları da Moda Sahnesi yaşantısının önemli bir parçası olmaya başlamıştır.

Çocuklara yönelik müzik-resim atölyelerinden, büyüklere yönelik edebiyat-sinema-sanat atölyelerine ve seminerlerine kadar sanatın çeşitli dallarına ait çalışmalar da Moda Sahnesi’nin sürdürmeyi hedeflediği temel etkinliklerdendir.

HÜLASA

Kültür ve sanatın nitelikli ürünlerinin sergilenebileceği mekânların sınırlı sayıda olmasının getirdiği sıkıntıları aşabilmek; tiyatro, müzik, sinema, dans vb. alanlarda üretimler veren sanatçılara ve sanat eserlerine kendi ürünlerini sergileme olanağı yaratmak; çeşitli sanat dallarının bir mekânın çatısı altında sergilenerek seyirci-katılımcı kesime sanatlar arası etkileşim olanağı yaratmak; sanat ve kültür alanında teorik bilginin gelişmesine destek vermek; çocuk ve gençlerle çeşitli sanat atölyeleri düzenleyerek onların sanat dallarıyla tanışmalarını sağlamak; yurt dışından gelecek sanatçılarla yerli sanatçıları buluşturup kültürler arası etkileşimleri sağlamak; yurt dışından gelecek sanat eğitmenleri ile sanat öğrencilerini eğitim amacıyla buluşturmak; İstanbul’da düzenlenen tiyatro, müzik, sinema festivallerine mekân ve salon desteği sağlama gayretindeki MODA SAHNESİ, hem yeni bir tiyatronun hem de yeni bir sanat mekânının adresi olarak kültür ve sanat yaşamına Ekim 2013’te katılmıştır.