Yasin Yürekli

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra Danimarka’da
Lecoq ekol, fiziksel tiyatro ve oyunculuk okulu olan Commedia School’dan mezun oldu. İtalya’da
Antonio Fava’dan Commedia Dell-Arte, eğitimi aldı. Macaristan ve Rusya’da kukla ve dans üzerine
eğitimler aldı. Birçok tiyatro ve kurumda; oyunculuk, drama, kukla, dans, clown ve hareket üzerine
dersler verdi. Ulusal ve Uluslararası birçok festival ve organizasyonda atölye yürütücülüğü yaptı.
Türkiye’de birçok farklı kurumda oyunculuk yaptı. Devlet Tiyatroları, Dof Theater, Çek Sanat, Yol
Atölye gibi kurumlarda oyunlar yönetti. Akrobasi, mim, hareket biçimleri ve farklı oyunculuk
teknikleri üzerine araştırmalar yaptı ve bu konuda farklı ustaların yanında çalıştı. Zaman zaman
onların asistanlıklarını yaptı. 2014 yılından beri yaşadığı Kopenhag’dan dönüş yaparak 2020 yılında
İstanbul’a yerleşti. Türkiye’de ve yurtdışında farklı topluluklarla araştırma ve çalışmalarına devam
etmektedir.