Ümid Gurbanov İlker Kocael - Gülener Kırnalı

Çeviri, insanlık tarihinin en kadim uğraşılarından biridir. Hemen her topluluk birbirini anlamak, sahip oldukları kültür ve deneyimi birbiriyle paylaşmak adına çeviriye ihtiyaç duymuş ve gerek felsefe dünyası gerekse de sanat dünyası çeviri vasıtasıyla "öteki"nin dilini anlayarak değişim ve gelişim gösterebilmiştir. Kurgusal veya kurgudışı metin bağlamında çevilere sıklıkla bel bağlayan Türkiye'de basılı eserlerin tarihçesi ve bunların halihazırdaki konumunu irdelemek oldukça ciddi ve önemli bir görevdir. Üstelik artık inkar edilemez bir biçimde hayatımızın bir parçası olan sosyal medyanın ve bu bağlamda tüketilen görsel içeriklerin miktarının artması göz önüne alındığında, çevirinin artık sadece basılı metinlerde kalmadığı ve kalamayacağı, dolayısıyla günlük hayatta tüketilir bir yere ulaştığı görülmektedir. Hele ki 20. ve 21. yüzyılda yaşamış yazar, düşünür, sanatçı ve yönetmenlere ait röportaj, belgesel, televizyon programı ve radyo yayını gibi görsel ve işitsel kayıtların çevirisinin kurumsallaşmış bir biçimde yapılmadığı, çoğunlukla bireysel çabalarla gerçekleştirildiği düşünüldüğünde çeviriye önem atfeden ve çeviren kişi olan bir etki ortaya koymak isteyen kimselerin bu değişen ve dönüşen dünyada bir etkilerinin olabileceği rahatlıkla görülebilir.

 

 

1. Hafta:

Çevirinin Kısa Tarihçesi / Türk Yayımcılığında Çeviri Eserlerin Yeri / Karşılaştırmalı Çeviri Örnekleri

 

 

2. Hafta:

Sosyal Medya ve Çeviri / "Çeviri Konuşmalar" Tarihçesi ve İlerleyişi / Sıfırdan Michel Foucault Çevirmek

 

 

 

 

Ümid Gurbanov: 1989'da Bakü'de doğdu. Sonraki yıllarda ailesiyle beraber Türkiye'ye yerleşti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Bununla beraber sosyal medyada çeviriler yapmaya başladı. Şimdiye dek üç kitap çevirisini üstlendi. Hâlâ çeşitli kanallar vasıtasıyla çeviri ile uğraşmaktadır.

 

İlker Kocael: 1987'de İstanbul'da doğdu. Koç Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora çalışmalarına devam ederken Çeviri Konuşmalar mecrasını kurdu. Hâlâ bu mecra için içerik üretmekte, farklı mecralarda çeviri yapmakta ve bunun yanında doktora çalışmalarını da sürdürmektedir.

 

Gülener Kırnalı: 1989'de Eskişehir'de doğdu. Çeviri Konuşmalar'da içerik üretiyor ve başka mecralarda da çeviriler yapıyor. Kadir Has Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktora çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

‘’Dijital Çağda Çeviri'' seminerinin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

Başlama tarihi ve saati: 2 Mart 2020 / 19.30-21.30 (2 hafta pazartesi)

Fiyat: Tam 50TL, öğrenci 35TL