Teselli Atölyesi - Bengü Cennet

TESELLİ ATÖLYESİ

Bengü Cennet

 

Acı çekme, insanlık tarihi kadar eskidir. Acıyla beraber doğan teselli ihtiyacı insanın kendini anlama yolunda durdurulamaz tutkusunun bir eseri olarak, kendiliğinden ortaya çıkmıştır. İnsanı her an bir başka yöntemle keşfe mecbur bırakan çözüm arayışı, onu her alanda geliştirmiştir. Çağlar boyu benzer yöntemlerle ilerleyip, aynı patikada yürüyen ve yaşamda yolunu bulmaya çalışan bizler, bu sırada başımıza gelen tüm acılara, zorluklara, aldığımız yaralara dair farklı iyileştirme yönlemleri geliştirmek zorunda kalırız. Her kültürde kendini gösteren teselli, bir “acıları geçirme” yöntemi, Antik Çağ’daki tanımıyla bir “ruh eczanesi”dir. Acı çeken ruhun ihtiyacı olan ilaçlar, onu teselliye soyunan kişinin farklı yöntemlerle acının içindeki şifayı çıkarmasıyla etkisini gösterir ve acı çeken kişi artık üzülmek için yeterli sebep bulamaz olur. Anlam, acının yükünü ağırlaştırır; bu açıdan teselli edici anlamın ağırlığını ortadan kaldırmak için keder içindeki kişinin uykusundan uyanmasını sağlamayı amaçlar. Biz bu atölyede, Antik Çağ’da özellikle Roma düşünce dünyasında gelişen ve Hıristiyanlığa uzanan bir edebiyat türü olarak Consolatio yani Teselli’yi inceleyeceğiz. Düşünürlerin kullandıkları yöntemleri analiz edip, hakkında kafa yorduğumuz ve ağırlığıyla ilerleyemediğimiz acılarımıza uygulamak için kendimize bir teselli yolu açacağız.

 

1.     Hafta -  İnsan Olmaya Teselli: Acının Yaratıcı İtkisi

Trajik insanın kavramsal dünyasında her koşulda duyduğu acının kaynağı; kendine kör ve deneyimin içinde kaybolan, duygu ve akıl ikiliği yaşayan insanın acıyı deneyimi üzerine düşünecek; Antikçağ felsefesinden, Yunan ve Roma düşünce dünyasında bu bakışın temelini nelerin oluşturduğunu ve nasıl geliştirildiğini araştıracağız.

 

2. Hafta - Bir Teselli Olarak Anlam Yapıcının Gücü

Seneca’nın tesellilerinden örneklerle genel olarak teselli yaklaşımının nasıl uygulandığı anlaşılmaya çalışılacak. Kötü/zor/değişmez olduğu düşünülen olayların nasıl yorumlandığı analiz edilecek.

 

3. Hafta -Yeniden Doğuş: Yeni Anlam – Yeni Dünya

Boethius’un Felsefe’nin Tesellisi eseri incelenerek, acısı içinde kaybolan birinin tesellisini nasıl inşaa ettiği adım adım izlenecek.

 

4. Hafta - Atölye Çalışması: Teselli Yazımı 101

Tüm konuşulanlar ışığında siz kendinizi nasıl teselli edersiniz?

 

 

 

                                                                  Bengü Cennet

1982’de İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndaki öğrenimine başlamış ve bu tarihten sonra klasik filolojiye gönül vermiştir. Lisan eğitimini tamamladıktan sonra Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisansa başlamış, Boethius’un Consolatio Philosophiae’ında Philosophia Anlayışı başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Hemen ardından doktora programına başlamış ve bu sırada İngiltere, Oxford Üniversitesi’nde 10 ay doktora araştırması yapma fırsatı bulmuş, sonunda 2014 yılında Cicero’da Ölüm-Teselli İlişkisi başlıklı teziyle doktor ünvanı almıştır. İstanbul Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda 2009’da araştırma görevlisi olarak başladığı görevine yardımcı doçent olarak devam etmektedir.

 

 

 

                    Bengü Cennet’le ‘’teselli atölyesi’’nin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

 

                  Başlama tarihi ve saati: 9 nisan 2019 / 19.30-22.00 (4 hafta her salı)

 

                 Fiyat: Tam 120TL, öğrenci 80TL, tek ders ücreti tam 40TL, öğrenci 30TL