Rafet Arslan - Bir Patchwork Profil Denemesi

 

Philip K Dick- Bir Teolog mu, Bir Anarşist mi? 

 

Son elli yılın en önemli yazarlarından Philip K Dick felsefeden sinemaya, dijital teknolojiden gnostizme geniş bir yelpaze üzerinde etkili oldu. Dick yazını bir taraftan Antik Yunan'dan Aydınlanmaya klasik felsefe metinlerinin izini sürerken diğer yandan Tibet Ölüler Kitabı, I Ching, Kabala gibi kadim kaynaklara yönelmiştir. 60'lı yılların sonunda evini hippilere açan, 2. Dünya Savaşını Almanlar ve Japonlar kazansa nasıl bir dünya olurdu kurgusu üzerine bir klasik yazan Philip K Dick, aynı zamanda uyarıcıların yapay cennetlerine de seferler düzenlemekten çekinmedi. Bugün, gündelik hayatımıza çoktan girmiş olan çok uluslu kapitalizm, paralel evrenler, simulasyon, androidler, şirket savaşları, nanoteknoloji, eş zamanlılık gibi birçok kavramı 50'li ve 60'lı yıllardan itibaren işleyen Dick, şimdiki zamanda yaşadığımız bilimkurgunun bir nevi sözcüsü misyonuna uygun görüldü. Bu yüzden onu cyberpunk ve Black Mirror gibi kara ütopya damarları yanında Jean Baudrillard, Frederick Jameson, Slovaj Zizek gibi çağın önemli kuramcılarının da inceleme konusu oldu.

 

Bu seminer Philip K Dick'in yaşamına, eserlerine ve düşüncesine çapraz bakışlar atıp, çelişki ve olgunlaşmalarını aynı anda sorgulayabilen farklı okumalar ortaya koymak ve oradan kolaj parçalardan oluşmuş bir yeni Philip K Dick profilini yoklamak amacındadır. 

 

Yaşadığımız hayat bize mi ait, hatıralarımız yapay üretilmiş şeyler olabilir mi, düşlerimizin sahibi biz miyiz? Gerçeklikle yüzleşmeye cüret edenlere!

 

 

Rafet Arslan

 

 Yazar ve sanatçı Rafet Arslan, disiplinler arasında gezer; hikâyeler anlatmayı sever; ütopya/disütopya gerilimini çalışmalarının merkezine alır. Farklı gözüken kavramları kolajlamayı, çapraz düşünmeyi, index'ler çıkarmayı, bilişsel haritalar kurmayı yaratım sürecinin bir parçasın olarak görür. Çağdaş Sanat Manifestoları (2010,Altıkırkbeş Yayın), Ziggurat Terbiyecisi (2014, Kült Neşriyat), Yıkımın Şafağında/Philip K Dick Kazıları(2016, Sub Press) Kirli Çıkın (2018,Upas Yayın) kitaplarının yazarıdır. Kuruluşunda yer aldığı Sürrealist Eylem Türkiye ve Periferi Kolektif gruplarıyla Yıkım 2011, Gerçeklik Terörü, Ubik Project, Bu 1 Situasyonist Sergi Değildir başta olmak üzere birçok disiplinlerarası projenin inşasında yer almıştır.

 

 Rafet Arslan ile ‘’Philip K Dick’’ seminerinin tarih,saat ve fiyat bilgileri

30 Mart Pazartesi saat:19.30-22.00 (tek gün)

Fiyat: Tam 50TL, öğrenci 35TL