Queer Türkçe Edebiyat Seminerleri - İpek Şahinler

Bu seminerde “var olmayan” bir edebi alt-kliğin varlığını kanıtlamaya çalışacağız: Queer Türkçe Edebiyat. Bunu yaparken hem kanona girmiş, hem de bilinçli şekillerde kanon dışına itilmiş metinleri ele alacak ve sesi duyulanla duyulmayan arasında na-hiyerarşik bir denge kurmaya çalışacağız. Asıl meselemiz, Türkçe’nin ideolojik zemininde yeşeren edebiyat ürünleri arasındaki assemblatif örüntüyü ortaya çıkarmak olacak.

 

Bu kapsamda queer’den kasıt, günümüz popüler algısının aksine, LGBT+ için bir şemsiye terim olmakla sınırlı kalmayacak. Queer’i bir isimden, bir kimlikten, ya da elle tutulur bir konumlanmadan ziyade bir fiil, yapı bozucu bir dizi eylem olarak düşünmeye çalışacağız. Böylece Judith Butler’ın, bundan tam otuz yıl evvel queer çalışmalar ilk kez ortaya çıkarken bize verdiği öğüde kulak verecek, “queer’in yeni anlamlar almasına izin verece[ğiz].”

 

Seminerin ilk oturumunda queer’in ne olduğuna, ne olmadığına, 1990’ların başına tekabül eden Batı-merkezli artikülasyonuna, kültürel coğrafyamıza adım atışına ve Türkçe Edebiyat içinde ifade bulduğu yerlere ışık tutacağız. Bu dört haftalık süreçte metinleri yakından okurken yanıt aradığımız sorular ana hatlarıyla şunlar olacak: Modern Türkçe Edebiyatı Queer Teori ile yan yana koyduğumuzda ortaya neler çıkıyor? Peki Türkçe Edebiyat bize Queer Teori ile ilgili neler söylüyor?

 

1. Hafta

Queer Teori ve Türkçe Edebiyatta “Tuhaf” Haller

Okumalar: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ben Deli Miyim?

 

2. Hafta

Türkiye’de “Vaktinden Erken Öten Bir Horozun” Kendilik Manifestosu

Okuma: Sevgi Soysal, Tante Rosa

 

3. Hafta

Tanpınar ve Üremeci-Karşıtı Geleceğin Tagannisi

Okuma: Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur

 

 4. Hafta

Tuhaf ErkekliXler, Tuhaf KadınlıXlar

Okuma: Leyla Erbil, Tuhaf Bir Erkek & Tuhaf Bir Kadın

 

  İpek Şahinler

 

1990 İstanbul doğumlu. Siyasal Bilimler diplomasını aldıktan sonra Güney Amerika’da İspanyolca ve İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya, yaşamaya gitti. 2016’da Edinburg Üniversitesi’nde Uruguaylı ve Türkiyeli kadın yazarlar üzerine bir karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisans tezi yazdı. 2017’de Sabancı Üniversitesi’nde öğretim asistanlığı yapmaya başladı. Bu esnada İstanbul’un çeşitli yerlerinde queer teori ve Türkçe Edebiyat üzerine atölyeler düzenledi. Latin Amerikalı ve Orta Doğulu queer yazın üzerine yürüttüğü karşılaştırmalı edebiyat doktora çalışmalarına ABD’de devam ediyor.

 

3-24 Haziran 

Çarşamba günleri 19.30 - 22.00

Öğrenci:20 Tam: 30 tl

Kayıt için: [email protected] 

wattsapp: 02163305801