Queer Teori ve Müphem Türkçe Edebiyat

müphem: (ﻣﺒﻬﻢ) sıfat (Ar. ibhām “açıklamamak, belli etmemek”ten mubhem) Ne olduğu açıkça anlaşılmayan, belirsiz.

 

Bu seminerde henüz mevcudiyete gelmemiş bir edebi alt-kliğin varlığını kanıtlamaya çalışacağız: Müphem Türkçe edebiyat. Bunu yaparken hem kanona girmiş hem de bilinçli şekillerde kanon dışına itilmiş queer metinleri ele alacak ve sesi duyulanla duyulmayan arasında na-hiyerarşik bir ilişki kurmaya çalışacağız. Ana hedefimiz, Türkçe’nin ideolojik zemininde yeşeren müphem ya da queer tavırlı metinler arasındaki assemblatif örüntüyü ortaya çıkarmak olacak.

 

Bu kapsamda queer’den kasıt, günümüz popüler algısının aksine, LGBT+ için bir şemsiye terim olmakla sınırlı kalmayacak. Queer’i bir isimden, bir kimlikten, ya da elle tutulur bir konumlanmadan ziyade bir fiil, yapı bozucu bir dizi eylem olarak düşünmeye çalışacağız. Böylece Judith Butler’ın, bundan tam otuz yıl evvel queer çalışmalar ilk kez ortaya çıkarken bize verdiği öğüde kulak verecek, “queer’in yeni anlamlar almasına izin verece[ğiz].”

 

Seminerin ilk oturumunda queer’in ne olduğuna, ne olmadığına, 1990’ların başına tekabül eden Batı-merkezli artikülasyonuna ve kültürel coğrafyamıza adım atışına bakacak, ve dünya edebiyatından birkaç kanonik örnek inceleyeceğiz. Bu beş haftalık süreçte seçili metinleri yakından okurken José Esteban Muñoz, Jack Halberstam, Michael Warner, Cherry Smith, Nikki Sullivan, Annamarie Jagose ve Lee Edelman gibi queer düşünürlerin teorilerine yakından bakacağız. Yanıt aradığımız sorular ana hatlarıyla şunlar olacak: Modern Türkçe edebiyatı Queer Teori ile yan yana koyduğumuzda ortaya neler çıkıyor? Peki Türkçe edebiyat bize müphem varoluşlar hakkında neler söylüyor?

 

1.Hafta

Queer Teori’ye Giriş: Temel Kavramlar ve Dünya Edebiyatından Örnekler

 

2. Hafta

Osmanlıcada “Deliliğe” Övgü ve Erken Cumhuriyette Anti-Heteroseksist Tavırlar

Okuma: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ben Deli Miyim?

 

3. Hafta

Türkiye’de “Vaktinden Erken Öten Bir Horozun” Kendilik Manifestosu

Okuma: Sevgi Soysal, Tante Rosa

 

4. Hafta

Tanpınar ve Üremeci-Karşıtı Geleceğin Tagannisi

Okuma: Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur

 

5. Hafta

Tuhaf ErkekliXler, Tuhaf KadınlıXlar

Okumalar: Leyla Erbil, Tuhaf Bir Erkek & Tuhaf Bir Kadın

 

 

İpek Şahinler

 

1990 İstanbul doğumlu. Siyasal Bilimler diplomasını aldıktan sonra Güney Amerika’da İspanyolca ve İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya, yaşamaya gitti. 2016’da Edinburg Üniversitesi’nde Uruguaylı ve Türkiyeli kadın yazarlar üzerine bir karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisans tezi yazdı. 2017’de Sabancı Üniversitesi’nde öğretim asistanlığı yapmaya başladı. Bu esnada İstanbul’un çeşitli yerlerinde queer teori ve Türkçe edebiyat üzerine atölyeler düzenledi. Latin Amerikalı ve Orta Doğulu queer yazın üzerine yürüttüğü karşılaştırmalı edebiyat doktora çalışmalarına ABD’de devam ediyor ve burada retorik dersleri veriyor. Aralık 2020’den beri Institute for Queer Theory Berlin’de araştırma görevlisi.

 

1  Haziran - 29 Haziran 19.30 - 22.00 (salı)

5 hafta tam 180TL, 5 hafta öğrenci 80TL

Tek ders ücreti tam 40TL, tek ders ücreti öğrenci 20TL

Kayıt için : [email protected]