Oğuz Karayemiş - Anti-Ödipus: Kapitalizm, Gerçeklik ve Öznellik

Anti-Ödipus: Kapitalizm, Gerçeklik ve Öznellik

Oğuz Karayemiş

 

Anti-Ödipus kitabı, 68'in isyan dalgasının içinden çıktı ve belli bir anlamda dünyayı sarsan bu kapitalizm, sömürgecilik, emperyalizm karşıtı dalganın ilk felsefi ürünüydü. İki Fransız filozof, Gilles Deleuze ve Félix Guattari bu kitapta, deyim yerindeyse isyanın ve mücadelenin açtığı mesafeye yerleşerek bizim "gerçeklik" dediğimiz şeyi teşkil eden ve olağan yaşantımıza bir çerçeve çizen tüm mistikleşmiş görüşlere savaş açtılar. Her ne kadar kitabın kendisinin hedef tahtasında psikanaliz varmış gibi görünse de, ikili açısından psikanalizi bir politik mesele haline getiren şey tam da onun "kapitalist gerçekliğin üretiminde", onların deyimiyle "arzulama etkinliğini bastırmada" oynadığı roldü. Dolayısıyla bu kitabın asli hedefi kapitalizmin ve onun bizlere dayattığı gerçekliğin bizatihi kendisidir. Fakat kitapta bu gerçeklik basitçe eleştirilmekle kalmaz, daha da ileriye geçilerek gerçekliğin üretiminin kendisi sorunsallaştırılır. Bu yüzden sıradan bir eleştirinin çok ötesine geçen bu politika felsefesi başyapıtı, temel olarak bir ontoloji çalışması, gerçekliğin artık kolektif bir üretim süreci olarak düşünüldüğü devrimci bir kitaptır.

Bu seminer dizisinde Anti-Ödipus'u yakından okuyarak, kapitalizm, gerçekliğin üretimi ve öznellik arasındaki ontolojik ve politik ilişkilere odaklanacağız. Hem felsefe tarihini, hem etnoloji ve antropolojiyi, hem dilbilim ve semiyotiği, hem psikiyatriyi, hem de çeşitli doğa bilimlerini kendi problemi etrafında seferber eden bu çalışmayı biz de onu takip ederek disiplinaşırı bir şekilde sorgulayacağız. Bu sorgulama boyunca gündelik yaşamımızla, bizim çağdaş gerçekliğimizle olan irtibatı koparmayacak, hatta kitapla bu "dışarısı" arasında mümkün temas noktalarını açığa çıkarmaya çalışacağız.

 

1. Hafta: Bağlamlar, Fikirler, Temel Mefhumlar: Bir Giriş Denemesi

2. Hafta: Arzu İsimli Tuhaf Şey: Makineler ve Gerçekliğin Üretimi I

3. Hafta: Arzu İsimli Tuhaf Şey: Makineler ve Gerçekliğin Üretimi II

4. Hafta: Anti-Psikanaliz ya da Her Şey Birbirine Nasıl Karıştı?

5. Hafta: İronik Evrensel Tarih: Yabanıllar ve Barbarlar

6. Hafta: Tarihin Sonu ya da Uygarlar: Kapitalizm ve Şizofreni

7. Hafta: Şizoanalize Giriş I: Psikanaliz ve Kapitalizm

8. Hafta: Şizoanalize Giriş II: Şizoanalizin İki Görevi

 

 

Oğuz Karayemiş

1990'da Akhisar'da doğdu. 2010'da Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve hâlâ aynı bölümde doktora yapıyor. Çeşitli derleme ve dergilerde makaleleri yayınlandı,çeşitli yayınevleri ile internet sitelerine çeviriler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Çalışma alanında Spinoza, Nietzsche, Marx, Deleuze, Guattari gibi figürler ile çağdaş felsefe, politika felsefesi, Marksizm, semiyotik teorisi, yeni materyalizm gibi alanlar bulunuyor.

 

Oğuz Karayemiş’le ‘’Anti-Ödipus: Kapitalizm, Gerçeklik ve Öznellik’’

 

seminerinin tarih, saat ve fiyat bilgileri

 

Başlama tarihi ve saati: 26 Kasım 2019 / 19.00-22.00 (8 hafta her Salı)

 

Fiyat: Tam 240TL, öğrenci 160TL, tek ders ücreti tam 40TL, öğrenci 30TL