Hakan Yücefer - Yapısökümün Şiddeti

 

Sanatta, bilimde ve felsefede yeni fikirler belli bir şiddet sergilerler ve yerleşik düşünce alışkanlıklarımızı sarsarlar. Ama bu şiddet zamanla aşınmaya uğrar, en yaratıcı yapıtlar kendi klişelerini üretmeye başlar, en sarsıcı kavramlar bizi kanaatlerin ötesine taşıma ve yeni düşünce olanakları açma güçlerini yitirip kendileri kanaatler dünyasının bir parçası olurlar. Felsefenin örtük kararlarını, gizli önkabullerini, gelenekselleştikçe görünmez hale gelen başka bir şiddeti, doxa’nın şiddetini sorunsallaştıran yapısökümün bugün başına gelen şey de bu. Derrida’nın kavramları, okuma stratejileri, düşünme jestleri popülerlik kazanıp mimarlıktan edebiyat eleştirisine, antropolojiden politik teoriye geniş bir uygulanım alanı buldukça yapısöküm doğum anındaki şiddetini, düşündürücü gücünü, polemik etkilerini yitirdi. Yapısökümün kendisi bir klişeye dönüştü.

Bu seminerin amacı Derrida’nın yapısökümü bir okuma stratejisi olarak benimsemeye başladığı yıllarda kendi çağdaşlarıyla girdiği polemiklere odaklanarak Derrida düşüncesinin şiddetini canlandırmayı denemek olacak. Yapısökümün sadece metafizik geleneği, felsefe tarihinin kurucu figürlerini değil, aynı zamanda çağdaş düşünürleri, Derrida’yla aynı dönemde metin üreten yazarları da hedef aldığını göreceğiz. Derrida’nın erken dönem metinlerinde Foucault’yla, Levinas’la, Bataille’la, analitik felsefe geleneğiyle, Lévi-Strauss’la girdiği tartışmaları izleyerek yapısökümün bugün bizim için taşıdığı düşündürücü gücü keşfetmeye çalışacağız. Yitirilmiş olanı yeni bir bağlamda, şimdi ve burada aslına uygun olarak canlandırmamız mümkün olmadığına göre, yapısökümün güncelleştirildiği ölçüde farklılaşan, başkalaşan, dönüşen hallerini yakalamayı hedefleyeceğiz.

 

 

 

1. hafta- Yapısöküm Nedir?: Genel Stratejiler, “Büyük Anlatı”, Örnekler

2. hafta- 1963 – Foucault’ya Karşı: Cogito ve Deliliğin Tarihi

3. hafta- 1964 – Levinas’a Karşı: Şiddet ve Metafizik

4. hafta- 1965-66 – Lévi-Strauss’a Karşı: Harfin Şiddeti

5. hafta- 1967 – Bataille’a Karşı: Özel Ekonomiden Genel Ekonomiye

6. hafta- 1971 – Austin ve Searle’e Karşı: İmza, Olay, Bağlam 

 

 

 

 

 

HAKAN YÜCEFER

1980, İstanbul doğumlu. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi, doktora tezini Paris 1 Üniversitesi’nde Aristoteles'in ruh anlayışı üzerine yazdı. Gilles Deleuze’ün Bergsonculuk (Otonom, 2006), Kıvrım, Leibniz ve Barok (Bağlam, 2006), Issız Ada ve Diğer Metinler (Ferhat Taylan ile, Bağlam, 2009) ve Anlamın Mantığı (Norgunk, 2015) kitaplarını çevirdi. Cogito dergisinin "Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak" başlıklı Deleuze özel sayısının editörlüğünü yaptı (sayı 82, Kış 2016).

 

 

          Hakan Yücefer’le ‘’Yapısökümün Şiddeti’’ semineri’nin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

 

              Başlama tarihi ve saati: 25 Eylül 2019 / 19.00-22.00 (6 hafta her çarşamba)

 

                                            ***16 ekim’de 1 hafta ara verilecek.

 

                 Fiyat: Tam 180TL, öğrenci 120TL, tek ders ücreti tam 40TL, öğrenci 30TL