Fırtına

SÖZLÜK CORAGGIO: İtalyanca cesur ol nidası.
''Coraggio,coraggio be yiğit canavar!''

PROSPERO: Hoşa giden, merhametli, cömert, bereketli anlamındaki prospero sıfatından türeyen İtalyanca isim.

GONZALO: “Ahmak, mankafa” anlamındaki İtalyanca gonzo sözcüğünden türetilmiştir.

CALIBAN: Vahşi anlamındaki saluage (modern İngilizce’deki savage) kelimesinden türetilmiştir.

TRINCULO: Bu isim büyük ihtimalle, “doyumsuzca içki içmek, kafayı çekmek” anlamındaki İtalyanca trincare fiilinden gelmektedir.

MIRANDA: Güzel bir şey karşısında "hayret etmek", "şaşırmak" anlamındaki Latince miror fiilinden türeme sıfatın tekil dişil formu.İtalyanca mirando sıfatı “harikulade,” “harika,” “fevkalade” anlamındadır.

ARIEL: İngilizce’de "havai" anlamına gelen "airy" sözcüğüne benzer bir tınısı olan adı aynı zamanda, İbranice’de "tanrının aslanı" anlamına gelmektedir.

SERBEST SANAT: "Liberal arts" (serbest/özgür sanatlar,Latince artesliberales) klasik dönemde sivil hayata aktif olarak katılan özgür bir insan için elzem görülen alan ve yetileri belirtir. Özgür sanatlar eğitimi (gramer,mantık ve retoriği kapsayan) triviumile )aritmedik,geometri,müzik ve astronomiyi kapsayan) quadrivium olmak üzere iki ana alandan oluşur.

GÖK GÜRLEMESİ: Roma mitolojisinde göğün,gökgürlemelerinin ve tanrıların tanrısı olan Jüpiter ceza veya intikamla ilişkilendirilir. Roma mitolojisinin bu en güçlü tanrısı,düşmanlarını şimşekten oklarıyla cezalandırır.

SYCORAX: Adının nereden geldiği bilinmiyor. Sadece Shakespeare'in kullandığı bu adın,bazı yorumculara göre,Yunanca sus (dişi domuz) ve korax (kuzgun) kelimelerinin birleşiminden türetilmiş olma ihtimali var.

BÜYÜK VE KÜÇÜK IŞIKLAR: Tekvin 1.16'da Tanrı'nın "daha büyük" ve "daha küçük" iki ışığı,yani güneşi ve ayı yaratmasından bahsedilir.

SOY: Burada "soy" diye karşıladığımız "race" (ırk) ifadesi on yedinci yüzyılda ille de ten rengi anlamında ırka karşılık gelmiyordu ve bugünkünden daha geniş bir anlam yelpazesine sahipti. (arden)

SEBETOS İlk kez, Antonio Pigafetta'nın 1519'daki Patagonya seyahatinin (1526'da yayımlanan) kaydında adı Setebos,kötücül bir Patagonyalı tanrıdır ve İngilizcede ilk kez Eden'ın çevirisiyle adı duyulmuştur.