Film Sanatı 2 - Ahsen Deniz

Bir Film Planını Diğerine Bağlamak

Ahsen Deniz

 

Sinema eğer kendine özgü bir zaman ve mekan yaratabiliyor ve yaşadığımız dünyadan farklı bir filmsel dünyadan söz edebiliyorsak bunu, sinemanın ilk dönemlerinden bugüne sinema kuramcıları için cazibesini hiç yitirmemiş güçlü bir tekniğe borçluyuz. Dahası bir filmin biçimsel sistemi için çok önemli bir rol oynayan bir olguya. Sadece kurgu masasında planların bağlanması sırasında değil, filmin fikir aşamasından perdede izlediğimiz ana kadar geçen sürede filmin üretim sürecinin temel bir kavramına: Kurgu.

 

Aklımızdan hiç çıkmayan, görüntülerinin etkisi yıllar boyu bizimle kalan filmleri ele almaya “Film Sanatı - 2” seminerinde devam ediyoruz. Bu kez, yönetmenlerin derinlikli, anlamlı, çarpıcı filmlerin öykülerini bize sunmak, duygu ve düşüncelerimizi harekete geçirmek için sinema dilinden nasıl yararlandıklarını “kurgu” olgusu çerçevesinde ele alacağız. Bir film planının diğerine nasıl bağlandığını inceleyeceğiz ve farklı açılardan film sanatının tadına varacağız. Seminer boyunca sinema tarihinde bir gezinti yapacağız, film kuramcılarının görüşlerine değineceğiz ve elbette sinema tekniğinin incelikli bilgisinden yararlanacağız. Hem film yapmak hem de filmlerin nasıl yapıldığını anlamak isteyen sinemaseverlerle birlikte sinema dilinin temel kavramlarını derinlemesine inceleyeceğiz. Seminer, film yapımının temelini öğrenmek isteyenlere, filmlerdeki etkileyici görüntülerin nasıl yaratıldığını keşfetmek isteyen sinemaseverlere gerekli temel bilgileri sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

 

 

1. Kurgu Kavramına Tarihsel Bir Bakış

2. Bir Anlatım Aracı Olarak Kurgunun Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar

3. Devamlılık Kurgusu: Çekimler Arası İlişkilerin Mantığı

4. Devamlılık Kurgusuna Meydan Okuma

 

 

Ahsen Deniz

İstanbul Üniversitesi Radyo-Tv ve Sinema bölümünde lisans (1998),

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sinema-TV bölümünde yüksek

lisans (2003), İstanbul Üniversitesi’nde doktora (2008), Marmara

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlilik (2009)

eğitimini tamamladı. Yeni Sinema Yeni İnsan dergisine, çeşitli

dergilere makale, kitaplara bölüm yazdı. 2013 yılında sinema docenti

ünvanını aldı. Tufts Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak

bulundu (2015-2016).

 

 

 Ahsen Deniz’le ‘’bir film planını diğerine bağlamak’’ semineri’nin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

Başlama tarihi ve saati: 10 ocak 2019 / 19.00-22.00 (4 hafta her Perşembe)

Fiyat: Tam 200TL, öğrenci 120TL, tek ders ücreti tam 60TL, öğrenci 40TL