SEYİR… – Murat Salim Tokaç

Konserden elde edilen gelir deprem bölgesine aktarılacaktır.

Programda enstrümantal eserlerden oluşan bir repertuvarı icra edecek olan Tokaç, dinleyenleri Türk Müziği makamları arasında seyre çıkarırken kendine özgü doğaçlama ve kompozisyon anlayışını ortaya koyacaktır.

Prof. Dr. Murat Sâlim TOKAÇ
1992 yılında Ondokuz Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Murat Sâlim Tokaç aynı üniversitede Tıbbî Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Mikrobiyoloji doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde Türk Din Mûsikîsi doktorası yaptı. 2014 yılında Türk Müziği Yorumculuğu alanında Doçentlik unvânını aldı.
1991 yılında Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na ney ve tanbur sanatçısı olarak atandı. 2004 yılında aynı koronun şefliğine getirilen Murat Sâlim Tokaç, 2007 yılında kurucusu olduğu İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na Sanat Yönetmeni olarak atandı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplulukla katıldığı konserlerin yanı sıra solo resitaller verdi ve TV programlarına katıldı.
Sanat Yönetmeni, Solist, Ney ve Tanbur icracısı olarak yetmiş (70) kadar prodüksiyonda (CD, Plâk, kitap) imzası bulunmaktadır (Gençlik Hülyâları, Buhûrizâde Mustafa Efendi (Itrî), Bin Yılın Mirâsı Türk Müziği, Aynı Telden Ayrı Dilden, Vefatının 100. Yılı Anısına Tanbûri Cemil Bey vb.).
2012 – 2021 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yapmış olup aynı zamanda İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmenliği görevini de yürüttü. 2018 yılında seçildiği Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyeliği hâlen devam etmektedir. 2022 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarına Profesör olarak atandı. Hâlen Konservatuvar Müdürü olarak görevine devam etmektedir.