SELMİN ZEKİ HANIM: HASTA ADAMIN KIZI

Oyun, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına tekabül eden 19. yy sonu ile 20. yy başında İstanbul’da bir yalının müştemilatında geçmektedir.

Yıldız Sarayı’ndan emekli olan Zeki Bey’in kızı Selmin Hanım, çevresindeki erkekler dönemin çalkantılı siyasi yaşamına kapılarak gittikçe politikleşirken, inandığı tüm değerlerin ve yücelttiği tüm kişilerin yerlerinden edilmesini hazmetmekte güçlük çekmektedir. İmparatorluğun son yıllarındaki siyasi gündeminin gündelik yaşamdaki aile ve kadın-erkek ilişkilerine nasıl sirayet ettiğini göreceğimiz oyun sezon boyunca moda sahnesi’nde.

Yazan: Mürüvet Esra Yıldırım
Yöneten: Onur Ünsal
Oynayan: Derya Özsoy
Işık tasarım: İrfan Varlı
Grafik tasarım: Vardal Caniş