Lawje Konseri

2003 yılında Hakkâri merkez ve köylerinde derleme çalışmalarına başladık. Lawje olarak derleme çalışmaları sırasında, Hakkâri müziğinin karakteristik yapısını ve müzikal formlarını saptamaya çalıştık ve Hakkâri müziğinin Kürt müziği içerisindeki yerinin ne olduğu sorusuna cevap aradık.

Kürt Müziği, yakın tarihi hariç, sözlü kültürle şekillenmiş ve bu yapının en önemli figürleri Dengbêjler, Stranbêjler olmuştur. Bu noktada Lawje olarak biz de, Kürt Müziğindeki özellikle Dengbêj ve Stranbêjlerin ifade içimlerindeki ses ve gırtlak kullanımlarından ilham alarak müzikal yorumlamalarımızı şekillendirdik. Bu çalışmalar sırasında Hakkâri bölgesinin kültürel sınırları, bölgedeki kürtlerin diğer halklarla olan etkileşimi (özellikle Asurîler) ve fiziki koşullarının Hakkâri müziği üzerindeki etkisi ve bu etkenlerin yaratmış olduğu çeşitlilik, bizim de albüm içerisindeki form örneklemelerinde (repertuar seçiminde) referans aldığımız en önemli nokta oldu.

Özelde Hakkari müziği üzerine çalışmanın yanı sıra Hakkari’nin kültürel sınırları dışından da günümüze ulaşan kıymetli şahsiyetlerin de eserlerini zaman zaman müzikal yorumlarımızla şekillendirerek insanlarla paylaşma gayretindeyiz. Lawje olarak niyetimiz bu kültürel zenginliği gelecek nesillere aktarmaktır. Bunun için kürt coğrafyasının karakteristik kültürel bütün dinamiklerini kendi yorumlamalarımızla harmanlamaya çalışıyoruz.

’Ez pîr bûm dil pîr nabe’ diyen Dengbêjlerin her namesinden kendilerine bir dünya yaratan birçok insanın buluştuğu divanın adı oldu Lawje. Bu divanda kadim zamanlardan bu yana söylenen Kilamları, Heyranokları, Şeşbendileri, Narinkleri.. misafir etmenin gururunu hep yaşıyor olacağız.”

Albümler: Selîqe

Peşk – Konê Serxwebunê (konuk)

Kardeş Türküler – Halalê (konuk)

Film Müzikleri:

Zarakên Axa Qelişî (2008) – Belgesel

Kanîya Diza (2010)

Mavi Ring (2013)

Were Dengê Min (2014) -33. İstanbul En iyi Film Müziği Ödülü-

Haziran Yangın – Belgesel (2015)

Workshop – Seminer:

Müzik Köyü- Fetiye (2017-2018-2019)

Mozaic, ‘Found Sound Nation’ Müzik Festivali – NewYork (2019)

Geleneksel Kürt şarkıları ve söyleyiş biçimleri atölyesi – NewYork Üniversitesi (2019)