12 Öfkeli Adam Tiyatro Oyunu

Yaş Sınırı: 12+

Süre: 70 Dakika/Tek Perde

TBMM tutanaklarının yayınlanması üzerine ‘tam da bilmediğimi’ düşündüğüm Denizlerin serüvenini bir film projesi olarak çalışmaya başladım.. Bulabildiğim kaynaklardan yola çıkıp ‘hiç bilmeyen’ birine anlatabilme tasasıyla giriştiğim bu çaba “bizim deniz” adıyla, 6 saatlik bir senaryo olarak sonuçlandı… Asıl ve sevdiğim uğraşım/işim olarak ‘tiyatro oyunu’ hali ve bağlı olarak film hali ise kendiliğinden oldu ve bir film klasiği olan ’12 Kızgın Adam’dan ismini aldı.. ’Belgesel’ olarak da nitelenebilecek olan bu çalışmada, ‘Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’la birlikte anılan düşünce/hareket  zamanın iktidarı ya da iktidarın unsurları tarafından nasıl algılanmış ne derece savunulmuş ya da mahkum edilmiştir…’ Vekillerin kendi ağızlarından anlatılmaya çalışıldı.. Tartışılan düşüncenin parti ya da milletvekili isimleri altında başka yerlere kaymasına izin vermemek için  hemen hiç ‘kullanılmadı’…

İdam görüşmeleri 10 mart 1972’de başlamış… Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın idamına karar veren askeri mahkeme, ‘müessese olarak bunlar üzerinde hüküm vermeyi kamu vicdanına, tarihe ve TBMM’nin takdir ve yetkisine bırakmayı uygun görerek‘ konuyu TBMM’ne havale etmiştir. İdamlar Meclis tarafından onanmış, Cumhurbaşkanının da imzasıyla 5 Mayıs 1972 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve idamlar 6 Mayıs sabahı gerçekleştirilmiştir.

..daha okul yıllarında, ülkesi ve halkı için dertlenen GENÇLER için..