Esra Dicle - Türkiye' de Devlet ve Tiyatro

1.Hafta:  Başlangıç olarak Devlet-Sanat ve özel olarak Tiyatro ilişkisinin kuramsal çerçevesi çizilecek. Devletin bir ideolojik aygıt olarak sanata-tiyatroya duyduğu ilgi, ondan faydalanma yolları, kurduğu denetim ve yönetim mekanizmaları; devlet ve tiyatro arasındaki politik ve ekonomik bağlar; siyasal sistemler, devrimler vs ile tiyatro arasındaki ilişki; tarihsel süreç Antik Çağ'dan itibaren ana hatlarıyla ve kuramsal çerçeve içinde (Althusser, Gramsci, Eagleton gibi isimlerin sunduğu kavramlarla) tartışılacak.

 

2. Hafta: Türkiye'de Batılı anlamda tiyatronun tanınması, gelişimi, kurumsallaşması sürecinde, Tanzimattan Cumhuriyete ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yürütülen politikalara (tiyatro anlayışı, repertuvar seçimi, oyunculuk biçimi, dil, milli tiyatro tartışmaları, edebi heyetlerin kurulması, Halkevleri örgütlenmesi ve tiyatro kolu çalışmaları vs) değinilecek. Bu süreci örneklendirmek için Aka Gündüz'ün "Mavi Yıldırım" oyunu (katılımcılara mail yoluyla ulaştırılacak) incelenecek.

 

3. Hafta: Yakın-güncel tarih üzerinden yine Türkiye örneği odağında devletin tiyatro ile kurduğu ideolojik ve ekonomik ilişkinin boyutları, bunların repertuvar, sahneleme gibi konulardan işletme sorunlarına varan sonuçları, somut örneklerle konuşulacak.

 

 

Esra Dicle

 

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Modern Türk Edebiyatı, Modern Türk Tiyatrosu, göstergebilim, yenidenyazım, metinlerarasılık, edebiyat ve ideoloji ilişkisi gibi alanlarda hazırladığı  çalışmaları pek çok dergide ve kitap içinde yayınlandı. 2003-2008 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde Türk Dili okutmanı olarak görev yaptı. Resmi İdeoloji Sahnede - Kemalist İdeolojinin İnşasında Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarının Etkisi başlıklı  kitabı 2013 yılında İletişim Yayınları'ndan basıldı. Ben Yüz Çiçekten Yanayım...Nâzım Hikmet Tiyatrosunda Metinler, Türler, Söylemler başlıklı kitabı İmge Kitabevi Yayınları’ndan yayınlanacak. 2005 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta, aynı üniversitede 2014 yılından itibaren Türk Tiyatrosu dersleri vermektedir.

 

 

Esra Dicle ile ‘’Türkiye'de Devlet ve Tiyatro’’ seminerinin tarih, saat ve fiyat bilgileri;

 Başlama tarihi ve saati: 10 Şubat 2020 / 19.30- 22.00 (3 hafta her pazartesi)

Fiyat: Tam 90TL, öğrenci 60TL, tek ders ücreti tam 40TL, öğrenci 30TL