Duygu Turan

İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü ve Marmara Üniversitesi A.E.F. Müzik
Öğretmenliği Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun oldu. 2002 yılında MEB
bünyesinde müzik öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi A.E.F. Müzik
Öğretmenliği Bölümünde iki yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009-2019 yılları arasında Avni Akyol
Güzel Sanatlar Lisesi’nde klarnet öğretmenliği yaptı. 2019’dan beri Aydın Doğan Güzel Sanatlar
Lisesi’nde Klarnet Öğretmeni olarak görevini sürdürmektedir. İstanbul Klarnet Korosu’nda klarnet
sanatçısı olarak görev almaktadır. Ayrıca 2018 yılında kurduğu oda müziği grubuyla konserler
vermektedir. 2010 yılında başladığı fotoğrafçılık konusunda 1 solo 2 karma sergide yer almıştır.