Dikdörtgenin Dışında: İmtiyaza Edebiyattan Bakmak Birgül Oğuz

 

Bana bu dersleri yazdıran, kendi içimdeki iyi niyetli imtiyazlıyı bulup açık havaya çıkarma arzum. Açık hava iki şeyi temsil ediyor: Birincisi, görünmek. Tıpkı evimizin kapısından dışarı adımımızı her attığımızda, sadece bakan biri olmanın rahatlığından çıkıp bakılan biri de olmanın teyakkuzuna geçişimiz gibi. İkincisi, başkalarıyla birlikte olmak. Çünkü başkaları, başka hayat dillerinin, dünyaya bambaşka bağlanışların da mümkün olduğunu gösteren bir kurucu dışarıdır. İmtiyazların en tehlikelisi çünkü en sıradanı olan kanıksanmış imtiyazı anlamak, onu bırakmak ve böylece daha iyi, daha adil bir dünya için verilen kuşaklar arası, kültürler üstü çabanın bir parçası olabilmek için kendimize, başkalarına, birbirimize bakmaya; bunu yapmak için de kendimizi nispeten güvende hissedeceğimiz bir ortak alana ihtiyacımız var. Edebiyat bize bu alanı sağlayabilecek pek çok imkân ve mekândan biri. En azından bu derslere göre öyle. Daha doğrusu, öyle olması için çaba gösterdim ama aslında ders bibliyografyasındaki metinleri yakın-okumaktan başka bir şey önerdiğim de yok. Başa dönecek ve meseleyi iyiden iyiye karmaşıklaştıracak olursam, bu dersler, toplumsal normlara sadık olduğu sürece imtiyazlı, imtiyazları aracılığıyla iktidardan pay alan, iktidardan pay aldıkça daha da normatif ve dayatmacı olan ama “iyi niyetli” çünkü “farkında değil” imtiyazlıyı, edebiyatın sağladığı alanda, edebiyatın yordamından el alarak, başkalarının huzurunda dağıtmak ve başkalaştırıp yeniden kurmak arzu ve ihtiyacının ürünüdür.

 

 1.Hafta

 “Evet İsyan!” / Sevgi Soysal

 “Gerçeği Yazmak” / Sevgi Soysal

 “Balinanın Karnında” / George Orwell

 “Outside the Whale” / Salman Rushdie

 

 2.Hafta

 Tante Rosa / Sevgi Soysal

 

 3.Hafta

“Çok Uzakmış, Ancak Tayyareyle Gidiliyormuş” / Şule Gürbüz

“Vapur” / Leylâ Erbil

“Bir Görüş Günü” / Sevgi Soysal

‘’Tarih Kavramı Üzerine’’ / Walter Benjamin

Türklük Sözleşmesi / Barış Ünlü ‘’Giriş’’

 

 4.Hafta

Barbarları Beklerken/ Coetzee

 

 

 5.Hafta

Medea: Sesler / Christa Wolf

 

 6.Hafta

Damızlık Kızın Öyküsü / Margaret Atwood

''Feminizm ve Marksizm'' / Catharine A. MacKinnon

 

 

 7.Hafta

Direnmenin Estetiği / Peter Weiss (Bazı pasajlar)

İletişim Yayınları (1.Bölüm sayfa 19-27 / 161-178)

 

8.Hafta

Manves City / Latife Tekin

Sürüklenme / Latife Tekin

 

 

moda sahnesi gişesinden alınıp çoğaltılması gereken metinler:

 

“Evet İsyan!” Sevgi Soysal

“Gerçeği Yazmak” Sevgi Soysal

“Balinanın Karnında” George Orwell

“Outside the Whale” Salman Rushdie

“Çok Uzakmış, Ancak Tayyareyle Gidiliyormuş” Şule Gürbüz

“Vapur” Leylâ Erbil

“Bir Görüş Günü” Sevgi Soysal

“Tarih Kavramı Üzerine” Walter Benjamin

Türklük Sözleşmesi “Giriş” Barış Ünlü

''Feminizm ve Marksizm'' Catharine A. MacKinnon 

''Direnmenin Estetiği'' Peter Weiss (1. Bölüm 19-27 / 161-178)

 

 

Katılımcıların tedarik etmesi gereken metinler:

 

Tante Rosa, Sevgi Soysal

Barbarları Beklerken, Coetzee

Medea: Sesler ,Christa Wolf

Damızlık Kızın Öyküsü, Margaret Atwood

Manves City, Latife Tekin;

Sürüklenme, Latife Tekin.

 

 

                                                               Ders Bibliyografyası:

 

 

• Atwood, Margaret. Damızlık Kızın Öyküsü. Çev: Sevinç Altınçekiç ve Özcan Kabakçıoğlu. İstanbul:

Doğan Kitap, 2018.

 

• Benjamin, Walter. “Tarih Kavramı Üzerine”. Son Bakışta Aşk. Yay. Haz: Nurdan Gürbilek. İstanbul: Metis Yayınları, 2012.

 

• Coetzee, J.M. Barbarları Beklerken. Çev: Dost Körpe. İstanbul: Can Yayınları, 2010.

 

• Erbil, Leylâ. “Vapur”. Gecede. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.

 

• Gürbüz, Şule. “Çok Uzakmış, Ancak Tayyareyle Gidiliyormuş”. Bir Dersim Hikâyesi. Yay. Haz:

Murathan Mungan. İstanbul: Metis Yayınları, 2012

.

• Mackinnon, Catharine A. Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru. Çev: Türkân Yöney ve Sabir

Yücesoy. İstanbul: Metis Yayınları, 2015.

 

• Orwell, George. “Balinanın Karnında”. Balinanın Karnında. Çev: Zafer Avşar. Sel Yayıncılık, 2015.

 

• Rushdie, Salman. “Outside The Whale”. Granta Magazine, 11:1984.

 

• Soysal, Sevgi. “Evet İsyan!”. Bakmak. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

 

• Soysal, Sevgi. “Gerçeği Yazmak”. Bakmak. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

 

• Soysal, Sevgi. Tante Rosa. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.

 

• Soysal, Sevgi. “Bir Görüş Günü”. Barış Adlı Çocuk. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.

 

• Spivak, Gayatri. Madun Konuşabilir mi? Çev.Dilek Hattatoğlu, Gökçen Ertuğrul, Emre Koyuncu.

Ankara: Dipnot Yayınları, 2016.

 

• Tekin, Latife. Manves City. İstanbul: Can Yayınları, 2018.

 

• Tekin, Latife. Sürüklenme. İstanbul: Can Yayınları, 2018.

 

• Ünlü, Barış. Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi. Ankara: Dipnot Yayınları, 2018.

 

• Weiss, Peter. Direnmenin Estetiği. Çev: Çağlar Tanyeri ve Turgay Kurultay. İstanbul:

İletişim Yayınları, 2014.

 

• Wolf, Christa. Medea: Sesler. Çev. Turgay Kurultay. İstanbul: Telos Yayıncılık, 2000.

 

 

 

 

                                                        Birgül Oğuz

 

1981’de doğdu. Fasulyenin Bildiği (Varlık, 2007) ve Hah (Metis, 2012) adlı iki öykü kitabı var. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü’nde doktora öğrencisi. İstanbul’da yaşıyor.

 

 

 

 

Birgül Oğuz’la ‘’dikdörtgenin dışında: imtiyaza edebiyattan bakmak’’ seminerinin tarih,

                                                     saat ve fiyat bilgileri:

 

                    Başlama tarihi ve saati: 12 şubat 2019 / 19.00-22.00 (8 hafta her salı)

 

                      Fiyat: Tam 320TL, öğrenci 200TL, tek ders ücreti tam 50TL, öğrenci 35TL