Derin Cankaya - Görüntü Yönetmeni

Görsel ve performans sanatçısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nü tam burslu olarak tamamladı. Sinema eğitimi sırasında performansa olan ilgisinden dolayı Sahne Sanatları bölümünde başladığı hareket ve beden odaklı çalışmalara yerel ve uluslararası eğitimlerle devam etti. Bedensel pratiklerini görsel medyadaki bilgi ve deneyimiyle birleştirerek dokunsal algıya hitap eden imajlar yaratmayı amaçlamaktadır.

 

Ürettiği video, fotoğraf ve performans işlerinin yanısıra, sahne ve performans sanatlarında birçok sanatçıyla işbirliği yapmakta ve çeşitli sanatçı ve festivallerin çalışmalarını dokümente etmektedir. Halen Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin’de çağdaş dans ve koreografi eğitimini sürdürmekte.