Cana Erşen - Babil Tüneli: Walter Benjamin'in Edebi Takımyıldızları

SEMİNER 29 KASIMDA BİTECEKTİR. 

 

Siyasalın alanına taşınan gayri-insanilik,hafıza çalışmalarının temel meselelerinden biridir. Cadılaştırılarak ya da yeryüzünün lanetlileri ilan edilerek kolektif gövdeden dışlanan ucube figürlerin evreni, Walter Benjamin’e, göksel küre üzerinde, dağınıklık ve yakınlığı aynı anda imleyen yıldız kümelerini çağrıştırır. İnsanlar arasındaki ilişkilerin labirentine vurgu yapan bu takımyıldızı epistemolojisini, farklı metinlerinde, sosyal bedenin oluşumunun bir unsuru olarak işler. Tarihin eşitsiz kıldığı öznelerin, aynı anlam evrenine yerleştirilmesindeki şiddeti görünür kılmak için de, yalnızca arşivlerde erişebildiği gerçekliği değil, kurgusal anlatıları da kat eder. Her imgenin bir okunabilirlik saati olduğuna duyduğu inanç, edebiyat eserlerini, siyasal hafızayı derinden etkileyen öğeler biçiminde algılamasını sağlamıştır. Yine de daima, edebi anlatıyı mistifiye edip tarihsizleştiren bir eleştiriden de, anlatıdaki tikel deneyimi belirli bir tarihselliğe sabitleyen köken inşasından da sakınır. Bu seminer dizisinde de, hafızayı kuşatan kültürel kodlar tarafından, edebi-estetik kategorilerin dışında bırakılmış hikâye etme biçimlerinin keşfine çıkacağız. Benjamin’in “yazılmamışın okunması” dediği okuma etiği de, sekiz hafta boyunca inceleyeceğimiz, Shakespeare, Goethe, Baudelaire, Kafka, Leskov, Döblin, Proust, Breton gibi yazarların edebiyat eserlerinde bize kılavuzluk edecek. Bizzat Benjamin’in de okuru -hatta bazen çevirmeni- olduğu bu metinlerden kurulu hat üzerinden, dilin saklı kıldığı enkazın, tarih nosyonuna kazandırıldığı anlara ışık düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu enkaz, siyaset felsefesinde, ezilenler geleneğinin metaforlarından biri oldu. Kafka, “Babil tüneli kazıyoruz” derken, dilde saklı kılınmış bu enkazın arkeolojisine talip olmuştu. Benjamin içinse, her dönem yeni baştan girişilmesi gereken bir görev olmalı bu.

 

 

1.Hafta İncil Miti: Barok Yasoyunları’dan Shakespeare’e

2.Hafta Similia Similibus: Goethe’nin Gönül Yakınlıkları

3.Hafta Pasajlar’ın Okuma Etiği: Baudelaire, Blanqui, Marx

4.Hafta Dilin Mesiyanizmi: Hikâye Anlatıcısı Leskov

5.Hafta “Mahlûkun Davası”: Kafka’nın İşlenmemiş İnsansıları

6.Hafta Kefaretin Buyrukları: Döblin’in Berlin Alexanderplazt’ı

7.Hafta Sürrealizmde Dindışı Aydınlanmalar: Paris Köylüsü ve Nadja

8.Hafta “Kayıp Mekânın İzinde”: Proust İmgesi

 

 

 

Cana Erşen

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. “Marcel Proust’tan Walter Benjamin’e Sanat Hafıza İlişkisi” başlıklı doktora tez çalışmasına Ege Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık kürsüsünde devam ediyor. 2015- 2017 yılları arasında Paris I Panthéon- Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde araştırmacı olarak bulundu ve Sorbonne Çağdaş Felsefe Merkezinde Walter Benjamin’in Pasajlar çalışmasıyla ilgili incelemeler yaptı. 2018’de İthaki Yayınları’nca hazırlanan Dar Kapıdaki Mesih: Walter Benjamin’in Politik Felsefesi kitabına “Tanınmayan Kızkardeşler: Walter Benjamin’de Ezoterizm” başlıklı yazısıyla katkıda bulundu. Carl Schmitt’in Benjamin’e yanıtını da içeren Hamlet ya da Hekuba eserini Türkçe’ye çevirdi. Stéphane Mosès’in Tarih Meleği: Benjamin, Rosenzweig, Scholem eserinden (Murat Erşen ile birlikte) yaptığı çeviri Gazete Duvar’da yayımlandı. Almanya’da Mattes Yayınlarının derlediği Psychopathologie - Gestern, Heute, Morgen başlıklı kitaba Türkiye’de Jaspers’in alımlanışı hakkında bir makale hazırladı. Cogito, Felsefelogos, Ayrıntı Dergi, Arka Kapak, K24 gibi yayınlarda, hafıza, deneyim ve tarih kavramlarını kateden temalarda metinleri yayımlandı. Bazı yazılarından başlıklar şöyle: “Dokunma Rejimi: Kırılganlık, Yaralanabilirlik, Duyarlılık”; “Totem Ağacının İzinde: Freud Okuru Benjamin”; “Pasajlar'ın Paraları: Cehennemin Cephe Mimarisi”; “Nekro-İktidarın İmgeleri: Abluka”; “Hatırlayan(ın) Zaman(ı): Dil Deneyimi Olarak Çocukluk”; “Ebedi Eksiğin İkamesi: Of Not Being a Kurd”.

 

 

 

                    Cana Erşen’le ‘’babil tüneli’’ seminerinin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

 

                Başlama tarihi ve saati: 3 ekim 2019 / 19.00-22.00 (8 hafta her perşembe)

 

                  Fiyat: Tam 240TL, öğrenci 160TL, tek ders ücreti tam 40TL, öğrenci 30TL