Bin Yayla: Ontolojiden Politikaya Bir Macera - Oğuz Karayemiş

Bin Yayla, Gilles Deleuze ve Félix Guattari’nin kuşkusuz başyapıtı ve felsefenin yeni bin yılına mirasıdır. Bu kitapta en yoğun felsefi kavramlar, jeolojiyle, biyolojiyle, dilbilim ve semiyotikle, fizik ve matematikle, müzik ve edebiyatla ve düşüncenin daha nice kuvvetiyle işbirliği, hatta “suç ortaklığı” halinde yaratılır. Bin Yayla, sadece felsefede yeni bir kapının açılması değildir, ayrıca bizzat düşüncenin dogmatik imgesinden katı bir kopuş teşebbüsü, bilimlere yeni bir metafizik sağlama arzusu, cisimsel ve cisimsiz bütün bileşenleriyle gerçekliği veya kozmosu tasavvur etmeye dair devrimci ve materyalist bir denemedir. İkili Anti-Ödipus’ta başlattıkları öznellik ve gerçeklik üzerine özgürleşmeci felsefi girişimlerini, gerçekliğin öznellik ötesi tabakalarına doğru genişleterek felsefenin bilim ve sanatla yaratıcı muhabbetinin en parlak örneklerinden birini verirler. Bu kitabın başlattığı düşünme biçimi ve felsefi girişim, bugün yeni materyalizmde, spekülatif gerçekçilikte ve politik teorinin öncü biçimlerinde bütün canlılığıyla etkisini sürdürüyor. Bin Yayla, felsefeye insan olmayan varlıkların failliğinin ontolojik düzeyde kabul edilmesiyle, yazıldığı 20 yüzyılın sonundan çok bizim yüzyılımızın geleceğine aittir.

Bu seminer dizisinde Bin Yayla’dan seçilmiş yaylaları dikkatle takip ederek, bu yaylaları yeryurd edinmiş kavramları, vakaları, ilişkileri ve makineleri analiz edeceğiz. Çeşitli bilimler ve bilimsel disiplinlerden gelen mefhumların felsefi kavramların üretiminde nasıl yaratıcı bir şekilde kullanıldığını, sanatın felsefeyle, felsefenin sanatla diyaloğunun zenginleştirici imkânlarını keşfedeceğiz. Kozmosun ve gerçekliğin işleyişine dair en güçlü ontolojik önermelerin, kılı kırk yaran politik-etnolojik analizleri nasıl temellendirebildiğini keşfedeceğiz. Yaylalar boyunca bu macera bizi, birçok yeni fikirle, ilginç vakayla, kuşkusuz tuzaklar ve düşüncenin “kötü niyetiyle” karşı karşıya bırakacak. Bu kötü niyet, düşüncenin, sağduyu ve ortak duyuya kasıtlı bir saldırısından ibarettir.

1 Hafta: Bin Yayla’da Kışlamak: Köksap ve Bütünlük
2 Hafta: Ahlâkın Jeolojisi: Gerçekliğin Üretiminin Temel Mekanizmaları I
3 Hafta: Ahlâkın Jeolojisi: Gerçekliğin Üretiminin Temel Mekanizmaları II
4 Hafta: Dilbilim Postülaları: İnsan Dili Ne İşe Yarar?
5 Hafta: Çeşitli Gösterge Rejimleri: Yapısalcılıktan Kurtulmak
6 Hafta: Mikropolitika ve Bölümlülük: Toplumun Kurucu Çizgileri
7 Hafta: Yeğin Oluş, Hayvan Oluş, Algılanamaz Oluş: Egemen Öznellik Biçimlerinin Ötesi
8 Hafta: Nakarat Üzerine: Çevreler, Yeryurdlar ve Ritimler
9 Hafta: Göçebebilim ve Savaş Makinesi: Devlet Modelinin Ötesinde Bilim ve Tarih
10 Hafta: Kapma Aygıtı: Devlet ve Diğer Canavarlar

7 Aralık - 8 Şubat tarihleri arasında her salı saat 19.30 - 21.45

Fiyat:
Tek ders ücreti: Öğrenci 30 tl Tam 50 tl
10 hafta toplu kayıt: Öğrenci: 240 tl Tam 400 tl

Kayıt için : [email protected]