Abdurrahman Aydın - Psikanaliz Sahnesinde Oedipus, Hamlet, Narkissos

Vaka deneyimleri, Frued’u, sonradan ortaya çıkan nevrozların temelinde, çocuğun ebeveynlerden birine yönelik sevgisine karşılık diğerine yönelik nefretinin oluşturduğu bir psişik yapının bulunduğunu ileri sürmeye götürmüş ve Freud bunu, Sofokles’in Oedipus’una gönderim yaparak adlandırmıştı. Fakat Oedipus da dâhil olmak üzere bütün tragedya metinleri ‘hubris’in, yani narsisizmin belirli bir görünümünün eleştirisi durumundadırlar ve Freud özellikle de klasik düşünce çalışanlar tarafından, metin yorumu bağlamında, çokça ve haklı olarak eleştirilmiştir. Fakat Lacan, Oedipus kompleksini söz konusu ‘hubris’i dışlamayacak bir biçimde revize ederek, Narkissos Mitini yoruma dâhil edecektir. Bunun yapabilmesini sağlayan da onun Hamlet yorumudur. Lacan Hamlet figüründe kendi arzusuyla amca-babasının arzusunu ayıramadığı için Oedipus kompleksi çözülmeyen ve bu nedenle ‘deliren’ birini görür. Bu seminer, Oedipus ile Hamlet’ten hareketle bir psikanaliz sahnesi tertiplemeyi amaçlamaktadır.

 

 

Abdurrahman Aydın

1979 Adıyaman doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisansını, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde doktorasını tamamladı. Çeşitli kitapların çevirmeni. Birikim, Ayrıntı Dergi, FelsefeLogos, Baykuş, Kampfplatz gibi dergilerde felsefe ve politika ağırlıklı çeşitli çevirileri ve makaleleri yayınlandı. Gazete Duvar yazarı. Barış İçin Akademisyenler Bildirisi imzacısı olduğu için uğursuz KHK’lerden biriyle işine son verildi.

 

 

 

Abdurrahman Aydın’la ‘’Psikanaliz Sahnesinde Oedipus, Hamlet, Narkissos’’ seminerinin

tarih,saat ve fiyat bilgileri:

Başlama tarihi ve saati: 3 mart 2020 / 19.00-22.00 (4 hafta her salı)

Fiyat: Tam 160 TL, öğrenci 100TL, tek ders ücreti tam 50TL, öğrenci 35TL