Manifesto - Oyun Sandalı

YENİ OYUN
Marx ve Engels’in dünyayı sarsan eseri Komünist Manifesto tarihte ilk kez tiyatro sahnesinde. Dünyada neredeyse her dile çevrilen, basımı ve dağıtımı yüzlerce kez yasaklanan, onlarca kez toplatılan bu kitap bizce hala güncelliğini koruyor. Yazıldığı yüzyıldan bu yana tarihin akışı içerisinde çok büyük toplumsal değişiklikler olsa da, metnin temel tartışması olan “ezenler” ve “ezilenler” arasındaki kavga sürüyor. Birileri hiçbir zaman tüketemeyeceği servetlere sahip olurken, dünyada yeterince beslenemeyen, temel insani ihtiyaçlarına ulaşamayan, okul yüzü dahi göremeyen yüz milyonlarca insan yaşıyor. Dünyamız şirketlerin para kazanma hırsı yüzünden can çekişiyor. Kadınların eşitlik mücadelesindeki kazanımları birer ikişer ellerinden alınmaya çalışılıyor. Çocuk işçilik gün geçtikçe artıyor. Emekçiler emeklilik haklarını dahi kaybediyor. Daha saymakla bitmeyecek yüzlerce çarpıklık... İnsanlık ve yaşam bu sömürüyü hak etmiyor. Kapitalizmin dünyayı bir felakete doğru sürüklediğini daha 18. Yüzyılın ortalarında gören iki büyük düşünürün bu “uyaran” eserini, çevre felaketlerinin eşiğinde yaşayan 21. Yüzyılın insanlarıyla tiyatronun olanaklarını kullanarak buluşturmak istedik. Felaketin eşiğindeyken Marx’ın şu sözü hâlâ çok kıymetli, “Filozoflar şimdiye dek dünyayı çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; oysa asıl mesele dünyayı değiştirmektir.”

Yazan: K.Marx, F. Engels

Çeviren: G. Doğan Görsev

Uyarlayan ve Yöneten: Harun Güzeloğlu

Oynayan: Cansu Fırıncı

Metin Danışmanı: Aydemir Güler

Müzik: Dengin Ceyhan

Koreografi: Gülgün Nural

Kostüm: Nazan Celebci (ZeZe)

Işık Tasarım: Yüksel Aymaz

Görsel Tasarım: Orçun Kaya

Sahne Tasarım: Harun Güzeloğlu

Yönetmen Asistanı: Şilan Ecem Gül

Altyazı Çeviri: Bahadır Dülger

 

ENGLISH

 

World Premiere

"The Manifest"

-with English Subtitles-

 

The first act of “The Manifest”, world premiere, will be streamed by Moda Sahnesi, on April 21, at 09:00 pm (GMT+3) with English subtitles.

 

The Communist Manifesto, the work of Marx and Engels that shook the world to its core, is on the stage for the first time in history. This book, which has been translated into almost every language in the world, banned hundreds of times for publication and distribution, and confiscated dozens of times, is still very relevant in our opinion. Although there have been great social changes in the course of history since the century it was written, the fight between the "oppressors" and the "oppressed," which is the main discussion of the text, still continues.

Today there are hundreds of millions of people around the world who suffer from hunger, whose even basic human needs are not met, who do not have any access to school, while at the same time, there is a tiny minority of people who possess immense levels of wealth. Our planet is facing destruction due to the profit greed of companies. The gains women have earned in their struggle for equality are at the risk of being taken away. Child labour is on the rise on a daily basis. Workers are losing their rights to retire. Many other countless issues like those... Humanity and life on earth do not deserve this exploitation.

By using the possibilities of theatre, with this "warning" work of the two great thinkers who saw that capitalism was pushing the world towards a disaster in the middle of the 18th century, we wanted to bring together the people of the 21st century, who are living on the brink of environmental disasters.

 While on the brink of disaster, the following quote by Marx is still very precious, "Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways; the point is to change it."

 

By: K. Marx, F. Engels

Translated by: G. Doğan Görsev

Adapted and Directed by: Harun Güzeloğlu

Performance by: Cansu Fırıncı

Text Consultant: Aydemir Güler

Music: Dengin Ceyhan

Choreography: Gülgün Nural

Costume: Nazan Celebci (ZeZe)

Lighting Design: Yüksel Aymaz

Visual Design: Orçun Kaya

Stage Design: Harun Güzeloğlu

Director Assistant: Şilan Ecem Gül

English Subtitles: Bahadır Dülger

Bilet satın almak için tıklayınız.