Gizem Aksu - YU

 YU

YU, iç organların hayata durmaksızın önerdiği organik bilgelik üzerine sinematografik bir performanstır. Organik bilgelik, iç organların ne’liği ile değil de iç organların yaşamla kurdukları karmaşık ilişkisellikle ilintilidir ve  yaşamın iç organların var oluşuna referansla hissedilmesi ve duyumsanması ile ilgilenir.

 

Her bir organın kendi tonusu, dokusu, alanı ve ritmiyle birlikte, diğer organlarla birlikte her an yaşamı seçmesi ve sürdürmesi arkaik bir bilgeliktir. İç organlardan bahsedildiği anda oluşmuş bilgi formları onların kaygan yüzeylerinden sanki akıp gitmekte... Bedene atfedilen ve yaşamlarımızı yeniden ve yeniden üreten iç/dış, görünür/ görünmez, dişil/eril, açık/kapalı, karanlık/ aydınlık, yaşam/ölüm, geçmilş gelecek, rezil/güzel, siyah/beyaz, Avrupalı/ Asyalı, Doğulu, Batılı, çıplak/örtülü gibi dilsel kategorilerin ve sosyo-kültürel atıflar organların dokusundan akıp giderken sanatçı, iç organların var-oluşunu düşleyebilmek ve düşünselleştirebilmek için organik bilgelik kavramını önermektedir.

 

YU, farkındalığı iç-dış, görünen-görünmeyen, maddi (etsel)-tinsel(enerjitik) arasındaki bilinmeze doğru genişletirken, iç organların hayata hiç durmadan önerdiği arkaik, organik ve spontan bilgelikte bedeni duyumsama, hissetme ve hareket ettirmenin izine düşer.

 

*Organik bilgelik, sanatçının “organic wisdom” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Bağa-dokunmuş-büyülenmiş ilgi, sanatçının “fasci(a)nated attention”kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır ve ingilizcede büyülenmiş anlamındaki fascinated ve anatomik bağdokusal yapı anlamındaki Latince fascia kelimelerinden esinle türetilmiştir. Genişletilmiş performans (expanded performance) ise, sanatçı tarafından işteki performans, sinema ve karikatür işbirliğine vurgu yapmak amacıyla expanded cinema ile ilişkilendirilerek üretilmiş bir konsepttir ve literatüre önerilmektedir.

 

Konsept, Yönetim & Performans: Gizem Aksu

Skenografik Tavsiye: Meryem Bayram

Işık Tasarım: Utku Kara

APAP, 0090 ve Çıplak Ayaklar Stüdyo’nun desteği ile…

 

https://vimeo.com/182208633

 

YU is a cinematographic performance on the research for organic wisdom  wisdom which visceral organs constantly offer to the life. Organic wisdom would not be about what visceral organs are; but about the complex correlations of organs towards the life and about the sensation of life with reference to the existence of visceral organs.

 

While each organ could present itself as independent organ-without-the-others with its unique texture, quality and rhythm, that they choose and keep on living a collective stance is archaic wisdom. It seems difficult to grasp them with the linguistic categories and socio-culturally produced attributions/challenges on body, such as  in/out, visible/invisible, abject/beautiful,white/black, European/Asian, The West/ The East, nude/veiled, dark/ enlightened open/close,life/death, past/present, etc... As all these categories are coming closer to organs, there is something always gliding over the slippery ground of the visceral organs.

 

YU expands the awareness towards the ambiguity between the in and out; the visible and invisible; the material (fleshy) and immaterial (energetic); as it  traces ways for sensing, affecting and moving the body with this archaic, organic and spontaneous wisdom which the visceral organs constantly offer to the life. With/in the silence of the muscular ground, it may be time for the organs to dance, shake and vibrate the world!

 

*Organic wisdom is a concept proposed by the artist on the archaic, organic and spontaneous wisdom which the visceral organs constantly offer to the life. Expanded performance is a concept proposed by the artist in order to emphasize the collaboration of performance, cinema and cartoon in a dialogue with expanded cinema. Fasci(a)nated attention is discovered by the composition of the words of ‘fascia’ (anatomical word in Latin) and ‘fascinated’. This concept is about the awareness of body towards the temporalities, spatialities and corporealities.

 

Concept, Direction & Performance: Gizem Aksu

Scenographic Advise: Meryem Bayram

Lighting Design: Utku Kara

Supported by APAP, 0090, Ciplak Ayaklar Studio