Foucault Felsefesine Bir Giriş

Michel Foucault, XX. yüzyılın en tartışmalı düşünürlerinden. Kitapları, konuşmaları, politik eylemleri ve yaşamı ile hem hayattayken hem de en erken ölümünden sonra yankılanan bir “filozof”. Deleuze, “Foucault bana göre, hâlâ günümüzün en büyük filozofudur.” der, bir başka mülakatında ise “çağdaş filozofların en güncelidir” diye ekler. Foucault da felsefesini “kendi kendimizin bir ontolojisi, güncelliğin ontolojisi biçimine bürünecek eleştirel bir düşünce” geleneğine bağlar. Bu beyanları ne oranda ciddiye almalıyız? Güncelliğin gelip-geçiciliği ve değişkenliğiyle ezeli-ebedi bir Hakikat arayışına kilitlenmiş Ontolojinin örtüşmesi, bir araya gelmesi mümkün mü? Felsefede güncel olan ne, kim ve felsefe bakımından güncellik ne? Foucault’nun çalışmalarının felsefi güncellik bakımından değeri, önemi ve anlamı nedir?

 

Foucault delilik, hastalık, suça eğilim, hapishaneler, cezalandırma, iktidar ilişleri, cinsellik, öznellik gibi tarihsel-toplumsal araştırma temalarını modern felsefenin güncellik sorusu ufkuna dahil ederek ele alır. Peki tarihsel temalarla düğümlenmiş bu düşünmenin bir kavramsal eklemlenme hattı ve birlik mantığı var mı, felsefi bir tutarlılık zeminine sahip mi?

 

Sekiz hafta sürecek bu seminerler kapsamında, Foucault’nun çalışmalarının yöntemsel güzergahları Arkeoloji, Jeneoloji ve Etik ile deneyimin birbirine indirgenemez boyutları olan Bilgi, İktidar ve Öznelik arasında ne tür eklenmeler, ilişkiler kurduğunu anlamaya yönelik bir giriş sunulacak. Foucault’nun bu yöntem ve boyutları ele alışındaki süreklilik ve kopuşlar, odağa Güncelliğin Ontolojisi koyularak kat edilecek.

 

 

I. Hafta

“ Maskeler takar ve onları sürekli değiştirirdi”: Foucault’nun hayatı ve düşüncesine bir giriş

 

II. Hafta

Aklın tutkusu, sonsuz tekrar: Deliliğin Tarihi

 

III. Hafta

İnsan, icadı, ölümü: Kelimeler ve Şeyler’ den Bilginin Arkeolojisi’ ne

 

IV. Hafta

Büyük Kapatılma: Hapishanenin Doğuşu

 

V. Hafta

İktidarın Halkaları’nda “Biz Viktoryenler” : biyopolitika; modernliğin biyolojik eşiğinden neo-liberalizme

 

VI. Hafta

Bir Politik ruhaniyât var ise Aydınlanma nedir: Doğruyu Söylemek mi?

 

VII. Hafta

Kendilik Kaygısı, Varoluş estetiği, Sanat eseri olarak yaşam

 

VIII. Hafta

Dışarının Düşüncesi :Bir Ontoloji

 

 

Doğan İnce

 

1981 yılında Almanya'nın Schwetzingen şehrinde doğdu. Galatasaray Üniversitesi SBE Felsefe Bölümü'nde master tezi yazıyor.  

Çalışma alanları: Alman İdealizmi; Çağdaş Fransız Felsefesi; Siyaset Felsefesi.

Fiyat: Tam 200TL, öğrenci 120TL, tek ders ücreti tam 30TL, öğrenci 20TL