Emine Ayhan - Çevirmen
1981 Adana doğumlu. A.Ü. DTCF adlı kurumun İng. Dili ve Edebiyatı kompartımanından mezun edilmesinin ardından gene yüksek öğrenim kurumlarının Felsefe ve Karşılaştırmalı Edebiyat kompartımanlarından birtakım gerekli gereksiz kâğıtlar aldıktan sonra resmi öğrenimi kesti. Çeşitli geçimlik işlerin yanı sıra gene kötü bir geçim yoluna yönelerek el kapısında parça başı (kitap) çeviri işçiliği yaptı, yapıyor. Kişisel bloğunun yanında gerektiğinde bazı mecralarda yazıyor, estetik-etik, şiir-politika düşüncesi gibi ilgileri mevcut.